Маркетингийн тэргүүлэх автомашины асрагчийн хөтөлбөр

30,000-ийн ойролцоох 175 машины түрээсийн байршилтай ажиллах. Автомашины түрээсийн сонголт нь орон нутгийн ханган нийлүүлэгчийн хамгийн үнэтэй үнийг шалгадаг дэлхийн хамгийн том машины хөлслөх компаниудтай гэрээ байгуулдаг.

  • Олон валют / хэлийг санал болгодог аюулгүй бүртгэлийн захиалга
  • Шууд үнэ, бүтээгдэхүүний тэргүүлэгч автомашины тэргүүлэх компаниуд

Холбоо барих Машин түрээсийн сонголтууд info@carrentalchoice.com

Хариуцлага авахын тулд хамгийн багадаа 3-5 өдөр ажиллана уу.